Now showing items 1-3 of 3

  • Postprocesor a simulační model pro robota s přídavnými osami 

   Author: Tomáš Kratěna; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Zábranský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a verifikace NC programů sloužících k řízení obráběcího robotu umístěného na přídavné lineární ose. Vznikl rozšířený postprocesor obsahující přidané uživatelské funkce, díky ...
  • Postprocesor, simulační model a PLC konfigurace robotického pracoviště pro velkoformátový 3D tisk 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Zábranský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce se zabývá pracovištěm pro velkoformátový polymerní 3D tisk. Pracoviště se skládá z robotu KUKA KR60 HA a extruderu CEAD E25. Robot je řízen ŘS Sinumerik 840D sl užitím opce Run My Robot Machining. V rámci ...
  • Výukový CNC obráběcí stroj 

   Author: Zábranský Václav; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce mapuje zastoupení levných obráběcích strojů na Evropském trhu. Zabývá se rozborem použití vhodné koncepce a konstrukce stroje pro využití jako výukového prostředku NC programování. Rozpracovává jednu variantu ...