Now showing items 1-20 of 36

  • Automatizace vkládání těsnicích kroužků do plastového potrubí 

   Author: Martin Hajdúšek; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jančík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalárska práca sa zaoberá kompletným návrhom a vývojom jednoúčelového zariadenia na automatické vkladanie tesnení rôznych priemerov do potrubí v rámci sériovej produkcie. V tejto práci sú podrobne popísané jednotlivé ...
  • Konstrukce podávacího zařízení s mechanickými vazbami automatizovaného výrobního stroje 

   Author: Rytíř Michal; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Kolář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí teleskopického pohybového mechanismu s translačním pohybem. Práce obsahuje rešerši dané problematiky a rozbor variant řešení. Mechanismus je implementován do reálné konstrukce ...
  • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

   Author: Bartošek Michal; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Havlátová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
  • Konstrukční návrh jehličkového chapadla uchopující měkké a tenké desky 

   Author: Trybenekr Pavel; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Škrha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh univerzálního montážního lisu 

   Author: Ondřej Míka; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Jurda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického lisu pro dílenské využití. Rešeršní část obsahuje rozebrání druhů lisů a jejich charakteristiku. Mezi hlavní řešené body v praktické části patří navrhnutí ...
  • Manipulace s polotovary a obrobky soustružnického obráběcího centra SP 430 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické výměny obrobků u soustružnického obráběcího centra SP 430. Na základě průzkumu existujících řešení byly předloženy tři návrhy. Nejvhodnější varianta pak byla zpracována ...
  • Montážní pracoviště na víčka zásuvky ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000 

   Author: Nýč Jiří; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-ření montážního pracoviště pro montáž víčka zásuvek ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000. V další části práce je řešeno naprogramování robota v pro-gramu Robot Studio od firmy ...
  • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

   Author: Antonín Železný; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Hladík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.
  • Návrh a konstrukce chapadla paletizace kartonů 

   Author: Nádvorník Matěj; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Los Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a konstrukce rotační jednotky 

   Author: Fricek Martin; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Červenka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Bakalářská diplomová práce se zabývá návrhem rotační pohybové jednotky, sloužící k přesouvání břemene. Práce obsahuje stručnou rešerši problematiky volby vhodného konstrukčního řešení a pohonu. Práce se dále zabývá návrhem ...
  • Návrh a konstrukce translační jednotky 

   Author: Panteleev Alexander; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Grau Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru s přímočarým pohybem pro vrtání obrobku cylindrického tvaru. Práce obsahuje seznámení s různými typu motoru a transformací pro zajištění translačního pohybu.
  • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

   Author: Eliáš Pavel; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
  • Návrh a konstrukce uchopovacího zařízení (koncový efektor) paletizační linky sušeného mléka 

   Author: Červenka Aleš; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a konstrukční zpracování strojovny hydraulických nůžek CNS 730/190 MTC s hydraulickým pohonem s elektromotory 

   Author: Zvolánek Ondřej; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Prokeš Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh automatizovaného pracoviště pro účely prověřování účelnosti nových technologií svařovacích linek 

   Author: Malík Pavel; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Pospíšil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh geometrie výložníku a pohonu kolesa skládkového stroje 

   Author: Smetana Lukáš; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Vonka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
   Diplomová práce se zabývá základním návrhem geometrie kolesového výložníku. Součástí práce je představení skládkového stroje a jeho zařazení v těžebním procesu. Po srovnání několika variant je zvoleno nejvhodnější řešení. ...
  • Návrh integrované smart úchopné hlavice manipulačního robota 

   Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí smart podtlakové úchopné hlavice. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení inteligentních úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD modelu, který ...
  • Návrh lešticího pracoviště s použitím robota 

   Author: Šustr Vojtěch; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá robotizací procesu leštění konkrétního dílu. Navrhuje varianty leštících pracovišť. U vybrané varianty, která využívá stacionární leštící zařízení, je konstrukčně rozpracována úchopná hlavice pro robota.
  • Návrh pohonu potahových řemenů vertikálního hadicového balicího stroje 

   Author: Pechanec Ondřej; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Moudrý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu potahových řemenů vertikálního hadicového balicího stroje.
  • Návrh pohonu vodního vleku 

   Author: Dominik Bárta; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Blažek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vodního vleku. Zahrnuje koncepční návrh, statický rozbor, volba vyložení kladky a motoru. Na závěr 3D konstrukce celého pohonu, výkresová dokumentace a kontrolní výpočty.