Now showing items 1-2 of 1

    Analýza systému měření,reprodukovatelnost,opakovatelnost,metoda rozpětí,metoda průměru a rozpětí,analýza rozptylu,počet rozlišitelných kategorií (1)
    Measurement system analysis,reproducibility,repeatability,range method,average and range method,analysis of variance,number of distinct categories (1)