Now showing items 1-3 of 3

  • Přehled a porovnání PLA materiálů pro plastový 3D tisk 

   Author: Vojtěch Krůta; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Zajíc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku metodou FDM. Cílem práce je vytvoření přehledu a porovnání PLA materiálů dostupných na českém trhu. Rešeršní část práce popisuje historii a vývoj aditivních ...
  • Technologické možnosti 3D tisku metodou DLP 

   Author: Jiřina Turnovcová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, její základní principy a zkoušení přesnosti. Zabývá se především technologickými možnostmi 3D tisku metodou DLP (Digital Light Processing), jednou z nejnovějších ...
  • Zkušební metody pro hodnocení kvality technologií 3D tisku 

   Author: Petr Hála; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce zabývající se technologiemi 3D tisku. Pojednává o principech, výhodách a nevýhodách a zkoušení přesnosti. Ve větší míře je zaměřena na vytvoření zkušebního artefaktu pro tiskárny technologií FDM a DLP. V ...