Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv perimetrů na mechanické vlastnosti plastových 3D tištěných dílů 

   Author: Petr Milsimer; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Kinkor Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku, konkrétně metody FDM. Cílem práce je zjistit vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti 3D tištěného dílu. Teoretická část se zaměřuje na vývoj ...