Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh upínacího systému pro kontrolu dílů na CMM 

   Author: Jakub Skořepa; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o měření na souřadnicovém měřicím stroji (SMS). V teoretické části je představeno měření na souřadnicovém stroji. Poté se řeší problematika upnutí součásti a je uvedeno několik způsobů a ...
  • Vývoj upínacího přípravku pro měření přesných komponentů pro optické zařízení 

   Author: Hai Minh Do; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh jednoúčelového upínacího přípravku, který je určen pro upínání součástí do souřadnicového měřícího stroje. V teoretické části jsou představeny základní informace o souřadnicových ...