Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění plazmou 

   Author: Jiří Frýdl; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá nekonvenční metodou obrábění plazmou. V práci jsem se nejdříve zabýval charakteristikou metody. Poté jsem popsal oblasti využití dané technologie. V poslední části práce srovnávám obrábění ...