Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh geometrie a technologie výroby uložení předního kola motocyklu 

   Author: Alexandr Ohrablo; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby uložení předního kola motocyklu. V rešeršní části jsou popsány nejrozšířenější metody třískového obrábění, funkce předního uložení, jeho funkční plochy a materiály ...