Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika nastavení korekcí pro poháněné nástroje u 4 osého soustruhu 

   Author: Vojtěch Fiala; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nalezení a ověření nejvhodnější metodiky pro zarovnání osy upnutého, nástroje v radiálně poháněném držáku. Také se zabývá metodikou pro určení správných korekcí v ose X, Y a Z.