Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění paprskem laseru 

   Author: Dominik Čech; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá obráběním pomocí paprsku laseru. V této práci jsem postupně nastínil historii laserového paprsku, vysvětlil fyzikální princip laserového zařízení a vlastnosti laserového paprsku. Dále jsem ...