Now showing items 1-1 of 1

  • Nekonvenční technologie obrábění 

   Author: Doucha Ondřej; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje nekonvenčním technologiím obrábění a možnostem jejich využití v technické praxi. Jsou v ní stručně popsány mechanismy úběrů jednotlivých technologií, jejich výhody, nevýhody a limity použití ...