Now showing items 1-8 of 8

  • Broušení slitin titanu 

   Author: Ondřej Posnar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slitin titanu a jejich broušení. V první rešeršní části se zabývá titanem, jeho slitinami a strojírenským zpracováním. Následuje rozbor problémů při obrábění slitin titanu a poté ...
  • Energetická náročnost řezného procesu 

   Author: Jakub Vošta; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky řezného procesu a energetickou náročností obrábění při různých řezných podmínkách. Práce popisuje jednotlivé podmínky ovlivňující řezný proces, jejich vliv na potřebné ...
  • Metody pro stanovení výrobní přesnosti CNC frézky a aplikace vybrané metody 

   Author: Jana Kulichová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na měření přesnosti CNC frézky. V první části se zaměřuje na teorii zkoušek dle normy ISO 230 a na zkušební artefakty, které slouží též k měření přesnosti obráběcích strojů. V druhé části práce ...
  • Návrh geometrie a technologie výroby uložení předního kola motocyklu 

   Author: Alexandr Ohrablo; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby uložení předního kola motocyklu. V rešeršní části jsou popsány nejrozšířenější metody třískového obrábění, funkce předního uložení, jeho funkční plochy a materiály ...
  • Obrábění paprskem laseru 

   Author: Dominik Čech; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá obráběním pomocí paprsku laseru. V této práci jsem postupně nastínil historii laserového paprsku, vysvětlil fyzikální princip laserového zařízení a vlastnosti laserového paprsku. Dále jsem ...
  • Optimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovky 

   Author: Ondřej Hornych; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, ...
  • Tvrdé soustružení 

   Author: Luboš Jirák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvrdého soustružení. Práce pojednává o výhodách, nevýhodách a důvodech, proč použít tuto technologii. V úvodní kapitole je popsána problematika tvrdého soustružení. Pozornost ...
  • Vytvoření databáze nástrojů pro soustružení 

   Author: Veronika Kastnerová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Volba konkrétního způsobu obrábění závisí na mnoho faktorech. Vytvoření jakékoliv součásti je tak možné mnoho způsoby. Bakalářská práce se zabývá soustružnickými nástroji a jejich databází. Teoretická část je zaměřena na ...