Now showing items 1-1 of 1

  • Vysoce přesné frézování zrcadlových povrchů 

   Author: Jindřich Kristen; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá frézováním zrcadlových povrchů. Jak dosáhnout takových povrchů, návrhem optimálních řezných podmínek a technologického postupu pro dosažení zrcadlového povrchu