Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled a analýza nástrojových materiálů používaných v aditivní výrobě 

   Author: David Stárek; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Borkovcová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší dostupných nástrojových materiálů používaných v aditivní výrobě. V teoretické části této práce je popsána technologie kovového 3D tisku, detailněji je zde představena technologie ...