Now showing items 1-1 of 1

  • Údržba strojního vybavení jako součást řízení kvality 

   Author: Matěj Gregor; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zimčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu nového systému údržby vybraného podniku na příkladu konkrétního stroje s vazbou na systém řízení kvality. Celý návrh je zasazen do prostředí průmyslového podniku, který se věnuje ...