Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výroba vrtacího přípravku 

   Author: Jonáš Budín; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vrtacího přípravku pro tvorbu spojů součástí z dřevěných materiálů. Práce dále obsahuje rešerši strojírenských technologií použitých k výrobě přípravku.