Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři 

   Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Harčarík Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení postupu pro sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři výrobního podniku. Tento postup je následně aplikován na vybraná měřidla – mikrometr, výškoměr a multimetr. Práce ...
  • Tvorba kalibračního postupu optického robotického pracoviště pro rozměrovou kontrolu karoserií 

   Author: Josef Steklý; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Macoun David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tématem bakalářské práce je stručné shrnutí normativních požadavků vztahujících se na laser trackery, analýza stávajícího kalibračního postupu a návrh nového kalibračního postupu. Nový kalibrační postup by měl zajistit ...