Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání kontaktních a bezkontaktních metod při měření obecných tvarových ploch 

   Author: Jiří Vaněček; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání kontaktních a bezkontaktní metod měření obecných tvarových ploch. První část se zabývá popisem dotykové souřadnicové měřicí techniky. Pozornost je zaměřena na rozdělení, možnostech ...