Now showing items 1-3 of 3

  • Hrubovací strategie v CAM softwarech 

   Author: Tomáš Volák; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi v CAM softwarech. Jejím cílem je sestavení přehledu dostupných hrubovacích strategií pro frézování v prostředí CAM softwarů. Na začátku práce je stručně popsán princip ...
  • Optimalizace hrubování při soustružení 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností a metod optimalizace hrubovací části soustružení s využitím CAM softwarů a jejich experimentálního ověření. Úvod práce se věnuje obecnému popisu problematiky soustružení a ...
  • Optimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovky 

   Author: Ondřej Hornych; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, ...