Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologického postupu pro obrábění pro vybranou součást 

   Author: Jan Janda; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá sestavením technologického postupu a vygenerováním NC kódu pro výrobu základního tvaru nosiče nástrojů. Technologický postup je sestaven podle výkresové dokumentace dodané firmou Mubea spol. ...