Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh efektivní prototypové výroby forem pro vibrolité materiály 

   Author: Hájek Vít; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-22)
   Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je optimalizovat výrobu forem pro žárovzdorné vibrolité materiály, které se vyrábí ve společnosti P - D Refractories CZ a.s. V první části jsou shrnuty základní poznatky o technologiích ...