Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace PolyJet technologie 3D tisku 

   Author: Ondřej Bareš; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Lazarov Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Text bakalářské práce popisuje princip aditivních technologií. Zvlášť podrobně se věnuje metodám stereolitografie a PolyJet, kde popisuje používané materiály a omezení technologií. Tato práce zkoumá limitní hodnoty pro ...