Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrické programování CNC strojů 

   Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parametrického programování na CNC strojích. V první části shrnuje dosavadní možné postupy parametrického programování u jednotlivých světově známých řídících systémů CNC strojů, ...