Now showing items 1-5 of 5

  • Kombinované technologie na obráběcích strojích. 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá kombinováním technologií na obráběcích strojích. V první části stručně popisuje historii obrábění až po současnost. Následuje rozdělení obráběcích center s výčtem možných kombinací konvenčních ...
  • Nástroje pro technologii mikrofrézování 

   Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kovalčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá předběžným experimentálním stanovením vlivu řezných nástrojů nového typu na silové působení při procesu mikrofrézování. V rešeršní části jsou prezentovány řezné nástroje a mikronástroje pro ...
  • Porovnání metod výroby vícehranných prvků na víceosém soustruhu 

   Author: Jiří Veverka; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou šestihranného prvku a porovnání metod výroby. Zaměřuje se na výběr nejoptimálnější metody výroby. Dále se zabývá zhodnocením rychlosti postupu výroby, kvalitou výsledného povrchu a ...
  • Suché obrábění titanových slitin 

   Author: Zdeněk Tobiáš; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato bakalářská práce pojednává o slitinách titanu, břitových destičkách užitých pro rovinné frézování a v celkovém pojetí suché obrábění titanu (bez použití strojního chlazení). V "rešerši" jsou uvedené některé vyměnitelné ...
  • Systém doporučování vhodných řezných nástrojů 

   Author: Petra Štruplová; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Trubelová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis základních obráběcích operací, z nichž se nejvíce věnuje technologii soustružení. U dané technologie je dále rozebrán popis soustružnických nožů, jejich geometrie, konstrukce, ...