Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace technologie výroby zadaného dílce 

   Author: Kašpar David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Havel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření způsobu výroby vybraného dílce a následné navržení inovace. V práci jsou rozebrány technologické postupy, volba strojů a nástrojů potřebná k výrobě součásti. Ve stávajícím způsobu ...