Now showing items 1-1 of 1

  • Obrobitelnost vybraných návarových materiálů pro technologii laser cadding 

   Author: Tesař Matouš; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie laser cladding a teorie řezání. Na základě těchto poznatků je nastaven a proveden experiment obrábění návarových materiálů.