Now showing items 21-40 of 296

  • Přehled a analýza nástrojových materiálů používaných v aditivní výrobě 

   Author: David Stárek; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Borkovcová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší dostupných nástrojových materiálů používaných v aditivní výrobě. V teoretické části této práce je popsána technologie kovového 3D tisku, detailněji je zde představena technologie ...
  • Dokončovací technologie pro výrobu kovových zrcadel 

   Author: Daniel Eger; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Cejpek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na konkrétní optickou komponentu – kovová zrcadla. V rešeršní části je shrnuto použití a uplatnění kovových zrcadel v optice, také jsou zde popsány konkrétní požadavky na jejich povrch. ...
  • Návrh výrobního postupu klapkového sání motoru malého motocyklu 

   Author: Tomáš Derner; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šoul Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce popisuje výrobní postup klapkového sání na závodní moped Babetta 210 od jeho návrhu až po montáž. Zabývá se především tvorbou partprogramu v CAM softwaru Fusion 360, výrobní technologií a následnou výrobou. Vše ...
  • Broušení slitin titanu 

   Author: Ondřej Posnar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slitin titanu a jejich broušení. V první rešeršní části se zabývá titanem, jeho slitinami a strojírenským zpracováním. Následuje rozbor problémů při obrábění slitin titanu a poté ...
  • Návrh modulárního podtlakového upínacího systému 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulárního podtlakového upínacího systému navrženého pro CMM a pro manipulaci. Teoretická část práce obsahuje základní druhy upínacích systémů podle způsobu upínání. V praktické části jsou ...
  • Údržba strojního vybavení jako součást řízení kvality 

   Author: Matěj Gregor; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zimčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu nového systému údržby vybraného podniku na příkladu konkrétního stroje s vazbou na systém řízení kvality. Celý návrh je zasazen do prostředí průmyslového podniku, který se věnuje ...
  • Optimalizace plánů měření při kontrole dílů s využitím CMM 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Práce se týká problematiky měření na souřadnicových měřicích strojích s dotykovým snímacím systémem. Krátce popisuje rozdělení konstrukcí souřadnicových měřicích strojů, senzoriku a postup při měření na těchto strojích. V ...
  • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku 

   Author: Vilém Münster; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací parametrů DMLS technologie 3D tisku. První část práce se zaobírá stručným popisem historie 3D tisku a popisem technologií využívajících kovový tisk. Dále se věnuje materiálům, ...
  • Pracovní podmínky a silové účinky při broušení 

   Author: Tomáš Kamenský; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii broušení, síly vznikající v procesu broušení, volbu brusného kotouče a pracovních podmínek dle materiálu obrobku. V úvodních kapitolách práce je popsána technologie broušení, ...
  • Návrh optimalizace montážního pracoviště 

   Author: Martin Vojtíšek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav procesu izolace rotorů ve společnosti SOPO s.r.o., která je zaměřena primárně na navíjení statorů a rotorů. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující neefektivitu ...
  • Podpora pevných strojních cyklů v CAM software 

   Author: Lukáš Linhart; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Starková Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností přidání pevných soustružnických cyklů do CAM software. Pro extrahování dat parametrů pevných cyklů byly využity řídící systémy SINUMERIK 840D a MANUALplus 620. V praktické části ...
  • Optimalizace hrubování při soustružení 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností a metod optimalizace hrubovací části soustružení s využitím CAM softwarů a jejich experimentálního ověření. Úvod práce se věnuje obecnému popisu problematiky soustružení a ...
  • Vliv filtrace a metod vyhodnocení na výsledky měření vybraného dílu 

   Author: Ondřej Gregor; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce popisuje důležitost technické normalizace a způsob jejího fungování ve světě. V práci je blíže charakterizován systém geometrické specifikace výrobků ISO GPS, konkrétně základní principy, kterými se ...
  • Dokončování povrchů - moderní technologie 

   Author: Štěpán Kopačka; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dokončování povrchu – moderní technologie. V rešeršní části se zabývám problematikou moderních technologií dokončovaní povrchů a jejich dosahovanými kvalitami povrchu spolu ...
  • Analýza rozměrové kontroly na CMM v sériové výrobě 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Každý větší strojírenský podnik disponuje měrovým střediskem, jehož cílem je sledování kvality výroby. Ke kontrole se zpravidla využívají souřadnicové měřicí stroje využívající různé konfigurace snímacích systémů. Pro ...
  • Návrh technologie výroby zkušebních vzorků pro metrologickou úlohu 

   Author: Marek Veselý; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout technologii výroby zkušebních vzorků pro metrologickou úlohu. Teoretická část práce popisuje technologii broušení, a to zejména její teorii, typy broušení, řezné podmínky, brusné ...
  • Monitorování vad v průběhu tisku metodou DMLS 

   Author: Robert Syrový; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se věnuje v prvních dvou kapitolách popisu práškového kovového 3D tisku, konkrétně technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Třetí kapitola se zabývá materiály dostupnými pro výrobu technologií DMLS, ...
  • Obrábění vodním paprskem 

   Author: Adam Tomášek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše na téma obrábění vodním paprskem. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku, jeho principu, rozdělení a popisu jednotlivých používaných metod. ...
  • Hrubovací strategie v CAM softwarech 

   Author: Tomáš Volák; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi v CAM softwarech. Jejím cílem je sestavení přehledu dostupných hrubovacích strategií pro frézování v prostředí CAM softwarů. Na začátku práce je stručně popsán princip ...
  • Využití přípravků v CAM software 

   Author: Adam Škrobánek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá využitím přípravků v prostředí CAM softwarů. Jejím cílem je ukázat, že užití přípravků v CAM softwarech je praktické a přináší mnoho výhod. Na začátku budou popsány přípravky a jejich vlastnosti, ...