Recently added

Now showing items 21-40 of 168

  • Brousicí nástroje 

   Author: Zumr Filip; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena jako rešeršní práce na téma brousicí nástroje. Nejprve se zabývá obecně základními znaky broušení, a poté základními typy brousicích nástrojů. Další část je věnována jednotlivým parametrům ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Kašpárková Lucie; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Japonskou metodu Kaizen, která pomáhá podniku k úspěchu. Práce se zaměřuje především na vztah mezi Kaizen a kvalitou, na postavení této metody v systémech managementu kvality a na to, ...
  • Geometrické tolerance tvaru, orientace, směru a házení 

   Author: Kunc David; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce analyzuje normu ČSN EN ISO 1101. Cílem analýzy je stručné vysvětlení základních bodů normy se speciálním zaměřením na změny oproti starším vydáním. Další část této práce obsahuje vytvoření modelových ...
  • Tvorba nárůstku při obrábění Al slitin 

   Author: Tišer Tomáš; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce podává obecný přehled o hliníku a jeho slitinách. Vysvětluje pojem obrobitelnosti materiálu a způsoby jejího hodnocení. Dále je zde vyložen současný názor na podstatu tvorby nárůstku na řezném nástroji ...
  • Popis technologie frézování a možnosti programování CNC strojů 

   Author: Hejhalová Jitka; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá třískovou technologií obrábění, konkrétně frézováním. Technologie frézování má v dnešní době široké možnosti využití, je však důležité znát, jak ji správně použít. Právě proto se práce ...
  • Metody štíhlé výroby 

   Author: Jeřábek Jan; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlé výroby s cílem definovat její význam a seznámit čtenáře s jejím vznikem, historií a dále přesně popsat jednotlivé metody. V první části práce jednotlivé metody popisuji tak, aby ...
  • Možnosti měření profilu povrchu s využitím souřadnicové měřicí techniky 

   Author: Tomšů Ivana; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití souřadnicové měřicí techniky pro posuzování profilu povrchu. Nejprve se práce zabývá teorií profilu povrchu, ve které jsou popsány důležité pojmy týkající se problematiky hodnocení ...
  • Dokončovací strategie frézování a jejich vliv na kvalitu povrchu 

   Author: Hrouda Štěpán; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato Bakalářská práce se zaměřuje na metody výpočtu NC drah pomocí CAM software Siemens NX. Budu zde zkoumat mezi metodami výpočtu a ověřovat přesnost výpočtu NC drah. Za tímto účelem budu provádět experiment s obráběním ...
  • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů - základny a soustavy základen 

   Author: Mahovský David; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Dufek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem bakalářské práce je analýza normy ČSN EN ISO 5459 a ukázka praktického použití této normy na modelových příkladech s poukázáním na chybu při nevhodném zvolení základen. Modelové příklady budou řešeny teoretickým ...
  • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů 

   Author: Kala Jakub; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je přehledné a srozumitelné zpracování nejdůležitějších bodů normy ČNS EN ISO 14405 s názvem Geometrické specifikace produktů (GPS) - Tolerování rozměrů a následné zpracování modelových úloh ...
  • Obrobitelnost vybraných návarových materiálů pro technologii laser cadding 

   Author: Tesař Matouš; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie laser cladding a teorie řezání. Na základě těchto poznatků je nastaven a proveden experiment obrábění návarových materiálů.
  • Chemické obrábění 

   Author: Faltejsek Jakub; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce vysvětluje princip technologie chemického obrábění. Popisuje postup při výrobě, rozebírá typy metod chemického obrábění, používané masky a jejich nanášení. Podrobněji se zabývá také použitými chemickými ...
  • Reverzní inženýrství 

   Author: Blažek Jiří; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Burian Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem této bakalářské práce je reverzní inženýrství. V teoretických statích je popisován jeho význam, metodika a použité technologie. V praktických části je demonstrován kompletní postup při aplikování reverzního inženýrství ...
  • Hybridní technologie obrábění 

   Author: Chyle Roman; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hybridních technologií obrábění. V první, nejrozsáhlejší části práce, je uvedeno rozdělení hybridních technologií. U každé technologie je detailně popsán její princip, vlastnosti, ...
  • Návrh zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností FDM tiskáren 

   Author: Kahoun Jan; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Obsahem této bakalářské práce je popis aditivní technologie výroby, detailněji se věnuje konkrétně 3D FDM tisku. Obsahem teoretické části práce je obecný popis 3D tiskáren a detailněji je zde popsána technologie FDM. Cílem ...
  • Technologie laserového spékání nástrojové oceli 1.2709 

   Author: Stránský Ondřej; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje technologii 3D tisku, zaměřuje se na technologii Direct Metal Laser Sintering (DMLS), snaží se zmapovat její silné a slabé stránky, doporučení pro návrh dílu, parametry procesu, vizi do ...
  • Mechanické parametry obráběcího stroje a jejich vliv na výpočet strojního času 

   Author: Hušek Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnými příčinami nežádoucích vlivů na výpočet strojního času při obráběcím procesu v závislosti na mechanických parametrech a členech obráběcího stroje. Jsou zde popisovány metody a praktické ...
  • Elektroerozivní obrábění 

   Author: Matuška Karel; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce je teoretickou rešerší na téma elektroerozivního obrábění, která v první řadě shrnuje historii a funkční princip této metody. Dále charakterizuje jednotlivé druhy elektroerozivního obrábění spolu s ...
  • Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů 

   Author: Kršňák Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem této práce je analýza převodových formátů 3D CAD formátů. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se zaměřil na analýzu jednotlivých dostupných programů na Ú12134, poté na přenosové formáty, které budu používat, ...
  • Suché obrábění titanových slitin 

   Author: Brodský Petr; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní informace o titanu, jeho slitinách a specifika obrábění těchto slitin. Důraz je kladen především na frézování. Rešeršní část práce se zaměřuje na výrobu titanu a rozdělení titanových ...