Recently added

Now showing items 21-40 of 193

  • Vývoj metodiky a zkušebního artefaktu pro realizaci periodických zkoušek CMM 

   Author: Jindřich Schreiber; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na kontrolu měření a přesnosti souřadnicových měřicích strojů. Náplní práce je popis systému norem ISO 10360 a artefaktů používaných k testování a kalibraci těchto strojů pomocí těchto norem. Hlavním ...
  • Havarijní plány a eskalační procedury podle normy IATF 16 949 ve výrobním podniku 

   Author: Jiří Kümmel; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je provedení rozdílové analýzy mezi zavedenými systémy ve společnosti KMCZ a normou IATF 16 949 a dále také návrh řešení nedostatků ve způsobu řešení rizik ve společnosti KMCZ. V úvodu vysvětluji ...
  • Obrábění tvarových ploch na 3D tištěném polotovaru 

   Author: František Málek; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením přesných tvarových ploch na 3D tištěných součástech metodou direct metal laser sintering (DMLS). Metodou DMLS je možné vytvářet tvarově složité díly, které lze po tepelném zpracování ...
  • Vliv vybraných parametrů 3D tisku metodou FDM na kvalitu dílu 

   Author: Lucie Hlavůňková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování polymerních materiálů, uvádí přehled a popis principů 3D tisku. Detailněji popisuje technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje ...
  • Vytvoření databáze nástrojů pro soustružení 

   Author: Veronika Kastnerová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Volba konkrétního způsobu obrábění závisí na mnoho faktorech. Vytvoření jakékoliv součásti je tak možné mnoho způsoby. Bakalářská práce se zabývá soustružnickými nástroji a jejich databází. Teoretická část je zaměřena na ...
  • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
  • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
  • Prototypová výroba a její realizace 

   Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá volbou výrobního postupu pro výrobu součástky středu kola, která bude součástí studentské formule týmu CarTech CTU. Volba výrobního postupu vychází ze znalostí získaných během studia. Práce se zaměřuje na ...
  • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

   Author: David Kučera; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
  • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
  • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...
  • Systém inovačního podnikání v ČR 

   Author: Denis Lom; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá systémem inovačního podnikání v ČR. V rámci této práce je popsána problematika teorie inovace a inovačního podnikání, etap vývoje systému inovací v ČR, současného stavu inovačního podnikání v ČR ...
  • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

   Author: Žďánská Petra; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
  • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů 

   Author: Vrána Matěj; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro renovaci brzdových kotoučů. V teoretické části je popsán brzdový systém a jeho součásti. Dále jsou zde popsány požadované vlastnosti brzdových kotoučů a ...
  • Přehled moderních technologií dokončování obecných tvarových ploch 

   Author: Dvořák David; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou rešerše. Zabývá se vhodnou volbou technologie pro dokončovací operace na obecných tvarových plochách. V první části jsou sepsány základní dokončovací operace a z nich následně ...
  • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

   Author: Krejčík Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
  • Nové trendy v oblasti dokončovacích výrobních technologií 

   Author: Radovský Gabriel; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje základní dělení dokončovacích výrobních operací, jejich charakteristiku, funkce a klasifikaci. Dále pojednává o důležitých bodech při volbě vhodné dokončovací operace a následně se zaměřuje na ...
  • Možnosti využití chromatického senzoru bílého světla při rozměrové kontrole kvality 

   Author: Smutný Dominik; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá využitím chromatického senzoru bílého světla jako snímacího systému u třísouřadnicových měřicích strojů. Měřicí stroje se využívají ve strojírenství ke kontrole kvality nejrůznějších součástí, ať už ...
  • Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění 

   Author: Bugayevskiy Ruslan; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění. Tato práce obsahuje rozbor vzniku zbytkových napětí a příklady měřených průběhů zbytkových napětí. Dále práce obsahuje ...
  • Výroba tvrdokovových nástrojů 

   Author: Zelinka Zbyněk; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Zemene Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou tvrdokovových nástrojů. V teoretické části je uvedeno zmapování procesu broušení se zaměřením na volbu brousicích kotoučů. Dále jsou popsány převážně brusiva, pojiva, zrnitosti brousicích ...