Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 110

  • Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin 

   Autor: Tomáš Langer; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kolář Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje rozboru problematiky ...
  • Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků 

   Autor: Miroslav Slovinec; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce se zabývá problematikou otěruvzdorných nátěrových hmot a vlivu hořčíkových částic na jejich otěruvzdorné vlastnosti. Cílem práce je porovnání vlastností Mg pigmentovaných a konvenčních nátěrových systémů. ...
  • Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití 

   Autor: Tomáš Vítek; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Bochníček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána primárně termografií. ...
  • Vyhodnocení přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí termografického měření 

   Autor: Pavel Mach; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí radiometrického měření pro ověření možnosti, je-li vyhodnocování tohoto svařovacího procesu pomocí tzv. online termografie proveditelné. ...
  • Příprava povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení 

   Autor: Marek Langr; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá přípravou povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení různých kombinací těchto materiálů. Cílem diplomové práce je navrhnout a experimentálně ověřit nejvhodnější variantu přípravy povrchu a ...
  • Možnosti spojovnání nitinolu - měkké pájení tenkých drátů 

   Autor: Jakub Křivánek; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část práce se zabývá technologií pájení, podmínkami pájení a měkkým pájení. Dále je tato část zaměřena na nitinol, slitinu niklu a titanu s unikátními vlastnostmi jako efekt tvarové paměti a superelastické chování. ...
  • Tribologie rozebíratelných spojů 

   Autor: Michal Kuběnka; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Roškanin Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část diplomové práce se zabývá tribologií, třením a popisem tribologické zkoušky Následně byla popsána rozebíratelná spojení strojních součástí. V druhé části je popsán experiment, který byl proveden na tribometru ...
  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Autor: Jaroslav Kus; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Hlavním předmětem diplomové práce jsou typy, principy a využití senzorů v robotizovaném svařování. V práci jsou popsány základní pojmy robotiky, ukázky konstrukcí robotů a nové trendy v oboru robotizovaného svařování. Dále ...
  • Tribologie pro letecké aplikace 

   Autor: Mikoláš Rendl; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako ...
  • Navařování nástrojů pro lisování za studena metodou PTA 

   Autor: Martin Hoffmann; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Maximalizace životnosti nástrojů pro tváření plechů za studena je jednou z priorit automobilového průmyslu. Vysoká pevnost zpracovávaných plechů způsobuje opotřebení nástrojů, vyžaduje častou výměnu nebo údržbu, aby bylo ...
  • Vstřikování plastů vyztužených skleněnými vlákny a jejich použití v automobilovém průmyslu 

   Autor: Dominik Mareš; Vedoucí práce: Krebs Stefan; Oponent práce: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá plasty vyztuženými skleněnými vlákny, které se běžně používají v automobilovém průmyslu. Tento typ materiálů není snadné zpracovat, protože proces bývá často nestabilní, zejména fáze plastifikace. ...
  • Vliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu 

   Autor: Petr Hartman; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje ...
  • Tribologické vlastnosti moderních povlaků 

   Autor: Lukáš Marusič; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a ...
  • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

   Autor: Monika Boxanová; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
  • Stabilita procesu technologie WAAM 

   Autor: Gurčík Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce Stabilita procesu technologie WAAM se zabývá porovnáním vybraných procesů přenosu svarového kovu pro technologii WAAM metodou MAG konkrétně zkratového procesu a modifikovaných zkratových procesů IAC a CMT. ...
  • Stanovení tribologických vlastností třecího uložení 

   Autor: Grach Luboš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část diplomové práce popisuje problematiku řemenových převodů, opásání řemenových převodů, druhy řemenů a způsoby napínání řemenů. Jsou zde popsány systémy napínání řemene používané v osobních automobilech. V praktické ...
  • Optimalizace svařovacího robotického pracoviště 

   Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Richter Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo samotného zváracieho procesu, ...
  • Vliv parametrů dispergace plniva na vlastnosti nátěrových hmot 

   Autor: Tesaříková Pavla; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivní parametry dispergace výsledné vlastnosti povlaku. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nátěrových hmot, povlaky se speciálními vlastnostmi a dispergační ...
  • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

   Autor: Ferstel Dominik; Vedoucí práce: Krebs Stefan; Oponent práce: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
  • Plazmové navařování materiálů pro první stěnu fůzních reaktorů 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V teoretické části této práce jsou stručně popsány základní principy termonukleární fúzní reakce a reaktorů tokamak. Dále je provedena rešerše materiálu a technologií pro součásti vystavené působení plazmatu (PFC). To je ...