Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 97

  • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

   Autor: Monika Boxanová; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
  • Stabilita procesu technologie WAAM 

   Autor: Gurčík Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce Stabilita procesu technologie WAAM se zabývá porovnáním vybraných procesů přenosu svarového kovu pro technologii WAAM metodou MAG konkrétně zkratového procesu a modifikovaných zkratových procesů IAC a CMT. ...
  • Stanovení tribologických vlastností třecího uložení 

   Autor: Grach Luboš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část diplomové práce popisuje problematiku řemenových převodů, opásání řemenových převodů, druhy řemenů a způsoby napínání řemenů. Jsou zde popsány systémy napínání řemene používané v osobních automobilech. V praktické ...
  • Optimalizace svařovacího robotického pracoviště 

   Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Richter Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo samotného zváracieho procesu, ...
  • Vliv parametrů dispergace plniva na vlastnosti nátěrových hmot 

   Autor: Tesaříková Pavla; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivní parametry dispergace výsledné vlastnosti povlaku. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nátěrových hmot, povlaky se speciálními vlastnostmi a dispergační ...
  • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

   Autor: Ferstel Dominik; Vedoucí práce: Krebs Stefan; Oponent práce: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
  • Plazmové navařování materiálů pro první stěnu fůzních reaktorů 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V teoretické části této práce jsou stručně popsány základní principy termonukleární fúzní reakce a reaktorů tokamak. Dále je provedena rešerše materiálu a technologií pro součásti vystavené působení plazmatu (PFC). To je ...
  • Speciální nátěrové hmoty pro letecké aplikace 

   Autor: Beneš Stanislav; Vedoucí práce: Pakosta Michal; Oponent práce: Špaček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této ...
  • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

   Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
  • Optimalizace procesu výroby výložníku a násady kompaktního bagru 

   Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Rusnak Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce je vypracována dle zadání firmy Doosan Bobcat EMEA s.r.o., kde je úvod práce věnován teorii a metodice obloukového svařování a s ním souvisejícími jevy. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní ...
  • Bodové odporové svařování sendvičových plechů 

   Autor: Feranec Ján; Vedoucí práce: Kramár Tomáš; Oponent práce: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou bodového odporového zvárania sendvičových kompozitných plechov. Teoretická časť práce popisuje problematiku bodového odporového zvárania a sendvičové materiály novej generácie ...
  • Racionalizace technologie výroby odlitku Tabouret pomocí simulace 

   Autor: Simandl Ondřej; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce ,, Racionalizace technologie výroby odlitku Tabouret pomocí simulace " je zaměřena na racionalizaci výroby odlitku Tabouret pomocí simulace pro firmu Saint Gobain v Královém Dvoře. V teoretické části je ...
  • Čištění vnitřních povrchů chladičů 

   Autor: Kinkor Jiří; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce je zaměřena na vyřešení problému odstranění mědi z funkčních vnitřních prostor olejového chladiče dieselových motorů. První část je věnována teoreticky problematice čištění tepelných výměníků. Problematice ...
  • Vliv předúprav a čistoty povrchu na adhezi nátěrových hmot 

   Autor: Koudelková Lenka; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V teoretické části této práce jsou popsány mechanické i chemické předúpravy povrchu a jeho čistota. Zabývá se také problematikou nátěrových hmot. Dále jsou v ní uvedeny některé způsoby hodnocení vlastností povrchu a ...
  • Využití nanočástic v antistatických nátěrových hmotách 

   Autor: Zasimenko Andrej; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomové práce se zabývá rozborem základních znalostí o nátěrových hmotách, popisem bezpečnosti a hygieny na pracovišti, zkoušení nátěrových hmot a nanočástic. V diplomové práci jsou shrnuty poznatky o elektrické vodivosti ...
  • Progresivní technologie povrchových úprav slitin Al 

   Autor: Švorc Jan; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se zabývá progresivními technologiemi povrchových úprav hliníkových slitin, mezi které patří dekorativní anodická oxidace, tvrdá anodická oxidace a plasmová elektrolytická oxidace. V práci jsou popsány ...
  • Možnost použití vysokopevnostních ocelí při výrobě karosářských výlisků 

   Autor: Novák Vít; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá použitím vysokopevnostních ocelí k výrobě tvářených dílů při výrobě automobilových karoserií. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie tváření, zejména pak hlubokého tažení. ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Autor: Zvárová Markéta; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

   Autor: Mackerle Patrik; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána problematika povrchového znečištění a možnosti její ...
  • Moderní chemické předúpravy povlaků zinku pro zvýšení přilnavosti organických povlaků 

   Autor: Staňková Petra; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Szelag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část této diplomové práce pojednává o teoriích adheze, technologiích předúprav povrchu, problematice žárového zinkování, konverzních vrstev a jejich nových alternativních technologiích. Druhá část práce je věnována ...