Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh a materiálové řešení zakrytování bočního světla automobilu 

   Author: Tomáš Zdarsa; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce řeší výběr materiálu, technologické požadavky a konstrukční návrh krytu optické soustavy umístěné v automobilu. Obsahuje rešerši plastových materiálů používaných v automobilovém průmyslu, uvádí jejich výhody ...
  • Vstřikování plastů vyztužených skleněnými vlákny a jejich použití v automobilovém průmyslu 

   Author: Dominik Mareš; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá plasty vyztuženými skleněnými vlákny, které se běžně používají v automobilovém průmyslu. Tento typ materiálů není snadné zpracovat, protože proces bývá často nestabilní, zejména fáze plastifikace. ...