Now showing items 1-3 of 3

  • Stanovení křivek mezní tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS 

   Author: Pavel Krejsa; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení křivek mezních deformací pomocí tahové zkoušky a systému ARAMIS. Tyto křivky nám udávají zásobu plasticity a vymezují velikost deformace, kterou materiál vydrží, než dojde k ...
  • Vyhodnocování zkoušky tahem pomocí digitalizačního systému ARAMIS 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím digitalizačního systému ARAMIS pro sledování zkoušky tahem. V úvodní teoretické části je vysvětlen princip metody digitální korelace obrazu, která se využívá ke sledování deformace objektu ...
  • Vývoj technologie DMLS tisku tenkostěnných konstrukcí 

   Author: Vojtěch Balcárek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá problematikou 3D tisku tenkostěnných kovových konstrukcí zhotovených za pomoci aditivní technologie Direct Metal Laser Sintering. Kromě DMLS jsou v práci popsané i jiné technologie a zmapovaný ...