Now showing items 1-1 of 1

  • Plazmové navařování Ni-slitin pro plynové turbíny 

   Author: David Rebhán; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Špirko Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se věnuje problematice navařování niklových slitin pro plynové turbíny pulzní metodou PTA. Rešeršní část je zaměřena na plynové turbíny, labyrintové těsnění, dále na problematiku navařování plazmatem a ...