Now showing items 1-1 of 1

  • Odporové svařování martenzitických ocelí s variantním tepelným zpracováním 

   Author: Votava Pavel; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odporového bodového svařování povlakovaných martenzitických ocelí v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje metodu odporového bodového svařování a také materiály a ...