Now showing items 1-2 of 2

  • Předúpravy povrchu úzkých štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Eva Michelle Sedláčková; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice ocelových konstrukcí, koroze, odstranění původní protikorozní ochrany z úzkých štěrbin a následnému hodnocení stavu povrchu. Experimentální část je zaměřena na testování vhodných ...
  • Údržba protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Jakub Douda; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této práce je popis konkrétních korozních problémů týkajících se ocelových konstrukcí, důvody jejich vzniku a následné možnosti řešení oprav. V úvodu se zabývá problematikou protikorozní ochrany. Dále se věnuje ...