Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení tribologických vlastností třecího uložení 

   Author: Grach Luboš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část diplomové práce popisuje problematiku řemenových převodů, opásání řemenových převodů, druhy řemenů a způsoby napínání řemenů. Jsou zde popsány systémy napínání řemene používané v osobních automobilech. V praktické ...