Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace vtokové soustavy pro technologii tlakového lití 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kolda Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá simulačními výpočty vysokotlakého lití ze slitin hliníku, následnou optimalizací geometrií a licích parametrů pro zvýšení kvality výroby. V teoretické části je popsáno základní rozdělení metod ...