Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace nátěrových hmot do štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Jan Bejblík; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Teoretická část práce uvádí do problematiky ocelových konstrukcí a jejich následného ošetření ochrannými nátěrovými systémy. Práce se konkrétně zaměřuje na problém aplikace protikorozní ochrany do úzkých štěrbin ocelových ...
  • Údržba protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Jakub Douda; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této práce je popis konkrétních korozních problémů týkajících se ocelových konstrukcí, důvody jejich vzniku a následné možnosti řešení oprav. V úvodu se zabývá problematikou protikorozní ochrany. Dále se věnuje ...