Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nanočástic v antistatických nátěrových hmotách 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomové práce se zabývá rozborem základních znalostí o nátěrových hmotách, popisem bezpečnosti a hygieny na pracovišti, zkoušení nátěrových hmot a nanočástic. V diplomové práci jsou shrnuty poznatky o elektrické vodivosti ...