Now showing items 1-1 of 1

  • Heterogenní svary NiTi a austenitické oceli a jejich zpracování 

   Author: Jan Tauer; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Mackerle Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí vybranými technologiemi. Literární rešerše popisuje technologii laserového svařování a obsahuje přehled o korozivzdorných ocelích a nitinolu. ...