Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocování zkoušky tahem pomocí digitalizačního systému ARAMIS 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím digitalizačního systému ARAMIS pro sledování zkoušky tahem. V úvodní teoretické části je vysvětlen princip metody digitální korelace obrazu, která se využívá ke sledování deformace objektu ...