Now showing items 1-1 of 1

  • Předúpravy povrchu úzkých štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Eva Michelle Sedláčková; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice ocelových konstrukcí, koroze, odstranění původní protikorozní ochrany z úzkých štěrbin a následnému hodnocení stavu povrchu. Experimentální část je zaměřena na testování vhodných ...