Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výroby antivibračního závaží 

   Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Cílem diplomové práce je seznámit se a porovnat výrobní technologie vhodné pro výrobu antivibračního závaží, posléze navrhnout technologický postup výroby pro danou technologii a posoudit výrobu technicko-ekonomickým hodnocením.