Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výrobního procesu výložníku E26 

   Author: Sobek Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce je zaměřena na svařovací proces výložníku pomocí metody svařování v ochranném plynu MAG. Cílem je definovat přesnost výrobního procesu svařování a analyzovat příčiny odchylek od stanovených tolerancí v každé ...