Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána problematika povrchového znečištění a možnosti její ...