Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie odstranění tenkých vrstev Al 

   Author: Homola Tomáš; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Kaizar Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce pojednává o problematice pokovování ve vysokém podtlaku. Experimentální část práce je zaměřena na odstraňování vzniklých tenkých vrstev hliníku z planetových držáků a zákrytových plechů pokovovacího zařízení.