Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hartman; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje ...