Now showing items 1-2 of 2

  • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

   Author: Monika Boxanová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
  • Aditivní výroba polotovarů z niklových slitin pulzní PTA metodou 

   Author: Jan Nestával; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá aditivní výrobou polotovarů PTA metodou pro materiál Inconel 625. V rešeršní části je proveden rozbor jednotlivých metod aditivních technologií, konkrétně pak rozbor problematiky navařování. ...