Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlastností dutých, 3D tištěných struktur 

   Author: Karel Matuška; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Rozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce ...
  • Řešení odplynění jader u 3D tištěných forem 

   Author: Eduard Dvořák; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Horáček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou výroby slévárenských forem a jader za pomoci aditivních technologií. Konkrétně se zaměřuje na technologii 3D tisku pískových forem a jader pro odlévání kovů. Nejprve jsou v práci ...