Now showing items 1-1 of 1

  • Výzkum vlivu parametru 'hatch distance' na kvalitu 3D kovového výtisku 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu parametru ,,hatch distance" na kvalitu 3D kovového výtisku. Díly jsou zhotovené z martenzitické oceli (1.2709) pro práci za tepla a jsou vyrobené aditivní technologií laserového ...