Now showing items 1-2 of 1

    3D printing,Additive Manufacturing,Direct Metal Laser Sintering,mechanical properties,material testing (1)
    3D tisk,aditivní výroba,laserové spékání kovových prášku,mechanické vlastnosti,materiálové zkoušky (1)