Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace laserového svařování automatické převodovky DQ 200 

   Author: Nikola Klárová; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dušek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se v první části zabývá historií závodu ŠKODA AUTO a.s. ve Vrchlabí a zmapování výroby převodovek na trhu. Dále se bakalářská práce teoreticky věnuje problematice laserového svařování a analýze svařovací ...